Hem

Frid med Gud

Jesus - enda vägen till Gud

 

1. Vem är Gud

 

 

 

Han är Skaparen som har gjort allting och som uppehåller allt. Han är engagerad i sin värld just nu.

 

Bibeln säger:

Gud är den som har skapat världen och allt

som är i den...Han som åt alla ger liv och anda åt allt.

Och han har av en enda människa (Adam) skapat alla

människor och folk, för att de ska bo över hela jorden.

Han har fastställt bestämda tider och utstakat de

gränser inom vilka de ska bo, för att de skall söka Gud,

om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom

och finna honom, fastän han inte är långt borta från

någon enda av oss.” (Apostlagärningarna 17:24-27)

 

 

 

Han är helig och helt skild från all synd, ondska och allt mörker.

 

Bibeln säger:

Detta är det budskap som vi har hört från honom

och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus

och att inget mörker finns i honom. ” (Joh 1:5)

 

 

 

Han är oföränderlig. Han har alltid varit den Han är och kommer alltid att förbli.

 

Bibeln säger:

Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och

kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker

och ingen växling mellan ljus och mörker.” (Jakobs brev 1:17)

 

"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet". (Hebreerbrevet 13:8)

 

 

Han är god. Gud är så god att om vi människor jämför oss med honom så framstår vi som onda.

 

Bibeln säger:

HERREN är god mot alla och förbarmar sig

över alla sina verk.” (Psaltaren 145:9)

Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor,

hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som

är gott åt dem som ber honom.” (Matteusevangeliet 7:11)

 

 

Han är rättfärdig och ska döma världen med rättfärdighet.

 

Bibeln säger:

Gud är en rättfärdig domare, en Gud som

dagligen visar sin vrede.” (Psaltaren 7:12)

"...han har fastställt en dag då han

skall döma världen med rättfärdighet...(Apostlagärningarna 17:31)

 

 

Han är kärlek och har bevisat att Han älskar oss.

 

Bibeln säger:

Gud är kärlek.” (1 Johannesbrevet 4:16)

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i

vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Romarbrevet 5:8)

 

 

2. Vad är synd?

 

Gud älskar dig mer än du någonsin kan förstå. Men det finns något som står i vägen mellan dig och Gud - synden. Bibeln säger att alla människor är syndare. Den förklarar också vad synd är: brott mot Guds lag, vilken bygger på kärleken till Gud och andra människor. Denna lag har Gud lagt ner inom alla människor, genom våra samveten. Vi har en känsla för vad som är rätt och fel.

 

Var och en som gör synd bryter mot lagen,

ty synd är brott mot lagen.” (1 Johannesbrevet 3:4)

 

"Du skall älska Herren din Gud av

hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.

Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett

som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På

dessa två bud hänger hela lagen...” (Matteusevangeliet 22:37-40)

 

”Om du älskar din granne lika mycket som du älskar dig själv, kommer du inte att vilja skada eller lura honom eller döda honom eller stjäla från honom. Och du kommer inte heller att leva i otrohet med hans fru, eller vara avundsjuk på det han äger, eller göra något annat som de tio budorden säger är orätt. Alla tio kan sammanfattas i detta enda: att älska sin medmänniska som sig själv. Kärleken gör inget orätt mot någon. Det är därför den helt tillfredsställer Guds krav.” (Romarbrevet 13:9-10)

 

Men det är inte bara är våra yttre handlingar som räknas som synd utan även ondskan som finns i vårt inre, som t.ex. hat och själviska begär. Gud fäller sin dom över synden långt innan den blivit synlig genom våra handlingar. Det är i hjärtats innersta som synden produceras och har sitt ursprung.

 

Bibeln säger: “Den som bara ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta.“ (Matt 5:27-28) och "Den som hatar sin broder är en mördare" (1 Joh 3:15) och ”Inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.”(Mark 7:21-23)

 

Alla människor har syndat genomatt bryta Guds lag och inför hans domstol står vi alla skyldiga. Bibeln säger att "syndens lön är döden", och "den som syndar skall dö". Här menas inte bara en fysisk död, utan en andlig, vilken innebär att vara skild från Gud för evigt. Bibeln talar om en plats - Helvetet, och om ett tillstånd - Förlorad. Det finns ingen väg ut från denna plats och ingen väg ut ur detta tillstånd. Om du dör i din synd - utan Jesus - kommer detta att bli din verklighet.

 

 

3. Vad är frälsning?

 

 

Men Gud älskar dej och vill inte att du ska gå förlorad. Han vill rädda dig och ge dig evigt liv.

 

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde

Son, för att var och en som tror på honom inte

skall gå förlorad utan ha evigt liv”. - Joh 3:16

 

Gud erbjuder något som Bibeln kallar för frälsning (frälst=räddad). Du kan inte rädda dig själv från synden och dess konsekvenser. Den ende som kan rädda dig är JESUS.

 

Gud blev människa i Jesus Kristus och levde ett syndfritt liv här på jorden, sedan dog han för våra synder, blev begravd och uppstod på tredje dagen. Jesus var helt oskyldig och förtjänade inte att dö, men han gjorde det av fri vilja – för vår skull. Bibeln säger "utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse". Jesu blod utgjöts en gång för alla tider och för alla människor. Skaparen själv lät sig spikas upp på korset och lät sitt blod rinna, för att ge oss förlåtelse för våra synder. Detta är beviset på hans kärlek till oss!

Innan Jesus blev korsfäst sa han: "detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse."(Matt 26:28)

I Gamla Testamentet står det om Jesus: "Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid"(Jes 53:5)

När Jesus dog skapades frid mellan människa och Gud. Han röjde undan syndens mur som stod mellan oss och Gud.

 

Gud har lovat att ta emot varje människa som kommer till Honom genom Jesus.

Jesus sa: ”Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja, detta är min Fars vilja: att var och en som ser Sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen.”(Joh 6:37-40)

 

 

4. Hur blir jag frälst?

 

 

Det finns bara en väg till Gud och den vägen är Jesus. Jesus sa: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”(Johannesevangeliet 14:6)

 

Du blir frälst genom att vända om från din synd och ta emot Jesus som din Herre och Frälsare. Att bli frälst innebär en total livsförvandling. Genom den helige Andes kraft, vänder du dig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud (Apg 26:18).

 

Vänd om från din synd.

Bibeln säger: Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. (Apostlagärningarna 2:38) och "Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. För han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet"...(Apostlagärningarna 17:30)

 

Tro på Jesus. Lita och förtrösta fullt ut på Jesus och Hans fullbordade verk på Golgata kors. Flytta din tro och tillit från dig själv och dina egna gärningar, till Jesus och Hans gärningar. Du kan inte bli rättfärdig inför Gud genom egna ansträngningar – endast genom Jesu död och uppståndelse.

Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.” (Johannesevangeliet 1:12-13)

 

Jesus betalade din skuld på korset. Därför behöver du inte gå förlorad och komma till helvetet. Jesus lever, Han är uppstånden! Kom till Honom, den levande Frälsaren, Herren Jesus Kristus, som offrade sig för dina synder. Det spelar ingen roll hur stor din syndaskuld är. Jesus gick in och betalade den med sitt eget dyrbara blod. Jesus har burit din synd på korset – och det är fullbordat, färdigt. Han väntar på att du ska komma. Han har redan gjort sin del, nu väntar Han på att du ska göra din: acceptera hans försonande död på korset som din enda räddning. Vänd om från din synd och TRO PÅ HERREN JESUS SÅ BLIR DU FRÄLST!

Om den här bönen stämmer överens med vad du känner i ditt hjärta kan du göra den till din:

Jesus, jag är en syndare och behöver din förlåtelse. Jag tror att du dog för mina synder. Nu vill jag vända mig bort från all synd leva det nya livet med dig. Förlåt mig min synd och rena mig i ditt dyrbara blod. Nu ber jag dig Jesus, var min Herre och Frälsare för evigt. Mitt liv tillhör dig nu! Tack för att du älskar mig!

 

Du som blivit frälst har nu blivit förklarad rättfärdig inför Gud och har fått en upprättad relation med Honom - frid med Gud. Du har blivit ett Guds barn!

 

När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. (Romarbrevet 5:1)

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. För om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade. (Romarbrevet 5:8-10)

 

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. (Kolosserbrevet 1:13-14)

Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom (Jesus) och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen...(Kolosserbrevet 19-23)

 

 

 

 

Citaten ur Bibeln är hämtade från Svenska Folkbibeln och ibland även Nya Levande Bibeln.